Hittestress in de droogstand, slecht voor de nakomelingen.

Uit recent onderzoek komt naar voren dat hittestress in de droogstand zeer nadelig is voor het nageslacht en dat de gevolgen nog generaties lang merkbaar kunnen zijn, waaronder een kortere levensduur en een lagere levensproductie. In het onderzoek werd gekeken naar de levensduur, de vruchtbaarheid, de productie en gehaltes en de economische gevolgen. Er was sprake van significante verschillen tussen dochters en kleindochters van koeien die actief gekoeld werden en koeien die niet actief gekoeld werden. En waarom zou dat niet zo zijn in andere fasen van de dracht? Er is geen reden om te nemen dat het niet-actief koelen ter voorkoming van hittestress ook tijdens de lactatie niet generaties lang negatieve gevolgen kan hebben.

Abonnees van het Kennisplatform voor levensduurverlenging kunnen in hoofdstuk 4.10: huisvesting en klimaat melkvee daar meer over lezen. Ben je nog geen abonnee en wil je meer weten over alles rond levensduurverlenging? Registreer je dan op ons Kennis- en informatieplatform.

Meer "onderzoek en praktijk"