Hoe belangrijk is de ligboxafstelling?

Niet goed afgestelde afstelling ligboxen geven dagelijks extra werk en ergernis voor boer en koe. De boxen raken eerder bevuild, de koeien staan te lang in de boxen, ze krijgen meer klauwproblemen en ze functioneren niet optimaal. Maar al te vaak gedacht dat de koeien gedwongen kunnen worden om op een bepaalde manier in de boxen te gaan liggen, maar dat gaat niet lukken. Een koe laat zich wel goed geleiden en dat vraagt om maatvoering en afstelling op maat. Enkel aandachtspunten en tips:

  • Elke liter melk vraagt een doorstroming door de uier van ca. 450 liter bloed en dat gaat het best als de koe ligt. Het ligcomfort is dus van groot belang.
  • Te veel bevuilde boxen, te veel koeien die blijven staan zijn signalen dat de boeken niet goed zijn afgesteld.
  • Een goede afstelling betekent minder bevuilde boxen, een betere productie, minder kreupele koeien, minder mastitis of hoog celgetal en minder werk.
  • Hoe uniformer het koppel is hoe makkelijker het allemaal gaat. Let daarop bij het fokken
  • Vergeet niet dat meeste koeien niet gemiddeld zijn en dat standaardmaten en -afstellingen vaak niet werken.

Meer tips en aandachtspunten en voorbeeld van afstelling en maatvoering zijn te vinden op ons kennis- en informatieplatform voor levensduur.

Meer "onderzoek en praktijk"