Kalveren harder voeren?

Uit onderzoek (Kristian Ellingsen et. al, 2015) is gebleken dat kalveren zonder problemen meer melk op kunnen nemen dan gedacht. De huidige norm voor een opname per dag van 10% van het lichaamsgewicht lijkt achterhaald. De belangrijkste aandachtspunten:

  • Neem speenflessen met een kleine opening in de speen om de reflex van de slokdarmsleuf te stimuleren.
  • Via de slokdarmsleuf, een soort by-pass, wordt de melk rechtstreeks naar de lebmaag gevoerd zonder terug te stromen naar de pens.
  • De kalveren hebben een grotere kans op stofwisselingsstoornissen bij veel melk ineens.
  • Een hogere melkgift leidt tot een hogere groei en meer melkklieren. Dat resulteert in een hogere productie als vaars.
  • De gevolgen van de hoge melkgift op de krachtvoeropname en de ruwvoeropname lijken beperkt bij een goede overgang van de ene naar de andere fase.
  • Het onderzoek geeft geen uitsluitsel over het gewenste aantal melkgiften en de maximale hoeveelheid per keer.
  • Voor de praktijk is aan te bevelen de proef op de som te nemen door vaker per dag een grotere hoeveelheid melk te verstrekken.

Heb je meer informatie nodig voor de jongveeopfok, kijk dan op ons kennis- en informatieplatform Geef ze de Vijf!

Meer "onderzoek en praktijk"