TIP-lijst voor duurzame boerenkoeien

Elke 4 maanden publiceert de NVO de zogenaamde TIP-lijsten. TIP (Toegepaste Index Praktijk) is in het leven geroepen om stieren te helpen zoeken die bewezen hebben goede productie en levensduur te vererven. Het is daarmee een tegenhanger van de NVI in de snelle fokkerij van de laatste jaren, gebaseerd op voorspellingen. De NVI wijst vooral jonge stieren aan met een tendens naar meer hoogtemaat en meer inteelt en het risico van een kortere levensduur. Zelfs de overgrootouders van deze jonge stieren hebben nog niet hun aanleg voor levensduur kunnen aantonen.
De Nederlandse Veeverbetering (NVO) is opgericht om de fokkerijbelangen in de rundveehouderij te behartigen en om te voorkomen dat commerciële belangen een te sterke invloed zouden. Een groot aantal organisaties is lid van de NVO.

De TIP is nu versterkt om nog meer gewicht te geven aan de betrouwbaarheid van het te verwachten fokkerijresultaat. Zodra er aanhoudingscijfers bekend zijn van de dochters van een stier gaat dat stevig meetellen in het resultaat van de TIP. Vruchtbaarheid van het melkvee staat steeds meer onder druk en de TIP gaat mee in de trend om minder op tussenkalftijd te sturen. Bij hoogproductieve, persistente koeien wordt later gestart met insemineren en is vooral het aantal rietjes nodig voor dracht belangrijk en niet de TKT. In de TIP is het aantal inseminaties meegenomen waardoor het een betere voorspeller wordt voor Levensduur. Dit is minder het geval bij de NVI die nog een sterk verband heeft met Tussenkalftijd.

Voor productie legt de TIP nu nog meer accent op goede gehaltes. Om de koeien niet nog groter te laten worden, gaat de TIP veel hoogtemaat extra afstraffen. De TIP vindt het ook heel belangrijk dat de koeien niet te vroegrijp zijn (correleert negatief met de levensduur) en waardeert koeien die na een goede start nog bovengemiddelde progressie maken over de volgende lactaties. Hiermee kan de TIP helpen om stieren aan te wijzen die helpen geduld terug te brengen in de fokkerij, maar voor goede paringen moet daarna toch vooral gekeken worden naar onderliggende kenmerken.

Een handig hulpmiddel om stieren te kiezen is een Excel lijst met alle gangbare stieren voor zwartbont en roodbont. Je kunt die downloaden op de website van de NVO. April 2022 is de lijst vernieuwd en je kunt hem gebruiken voor je eigen stierkeuze. Deze lijsten zijn gesorteerd op de TIP maar je kunt je eigen selectie maken.

Om te selecteren dien je op het pijltje te klikken boven in de kolom van het kenmerk waar je belang aan hecht. Druk dan op ‘Getalfilters’ en geef bij ‘Groter dan…’ het minimum op waar dat kenmerk aan moet voldoen. Herhaal dat voor alle andere kenmerken en dan hou je uiteindelijk de stieren over die passen bij jouw wensen. Hoe strenger je selecteert hoe minder stieren je overhoudt.

Op het Kennisplatform Levensduur kun je meer lezen over hoe je stieren kunt selecteren die bij je doel passen. Er is ook een voorbeeld opgenomen. Ben je nog geen lid van het Platform  meld je dan aan op Kennis- en informatieplatform Je kunt al lid worden voor minder dan een euro per week en dan heb je de beschikking over heel veel meer praktische informatie met talloze tips en voorbeelden.

Meer "onderzoek en praktijk"