Spanning tussen levensduur en productie

Uit wetenschappelijk en praktijkonderzoek is duidelijk geworden dat verhoging van de productie de levensduur flink onder druk kan zetten. Levensduur en productie zijn negatief gecorreleerd. Wat zit daar achter? Als we naar de verschillen tussen de provincies kijken lijkt het iets met weiden van doen te hebben, maar die correlatie is relatief zwak. Het heeft ook te maken met het steeds vroegrijper worden van de koeien waardoor de productie van de vaarzen sterk is gestegen. En vroegrijpheid is sterk negatief gecorreleerd met de levensduur. Ook het vervroegen van afkalfleeftijd van de vaarzen versterkt dat effect. De grote gemene deler achter dit alles lijkt de metabole stress: koeien zijn niet in staat om zich aan te passen aan de sterke productieverhoging na het kalven. Dat betekent dat de voeding een zeer belangrijke factor is. Uitzonderingen laten zien dat sommige koeien dat beter kunnen dan andere. Het is mede erfelijk bepaald en daarom is het belangrijk binnen de bedrijfsstrategie een duidelijke keuze te maken: ga je voor productie, voor levensduur of voor beide, en daar je bedrijfsstrategie op aan te passen. Op het kennisplatform gaan we daar dieper op in, laten we verschillende correlaties zien en geven we enkele tips.

Abonnees van het Kennisplatform voor levensduurverlenging kunnen meer over de de spanning tussen productie en levensduur leren in hoofdstuk 1: levensduur managen en hoofdstuk 5.2 Fokkerijstrategie en stierkeuze. Ben je nog geen abonnee en wil je meer weten, registreer je dan op ons Kennis- en informatieplatform.

Meer "onderzoek en praktijk"