Naar een andere stierkeuze voor levensduur

Uit een vergelijking van de aanhoudingscijfers met de fokwaarden voor levensduur komen grote verschillen naar voren. Zo blijken toppers in aanhoudingscijfers negatief te scoren voor levensdagen. Voor melkveehouders wordt het dan wel erg lastig om de juiste stieren voor levensduurfokkerij te vinden. Valacon hanteert daarvoor een andere aanpak. Op basis van een bedrijfseigen fokdoel wordt aan de hand van de stiergegevens een keuze gemaakt waarbij de fokwaarde voor levensduur geen rol speelt. Immers, productie, gezondheidskenmerken en vruchtbaarheid zijn het meest bepalend voor de kans op afvoer. Fokwaarden met een hoge betrouwbaar bieden dus genoeg houvast. Aanvullend geven de aanhoudingscijfers extra zekerheid, zeker als er al meerdere generaties dochters in productie zijn. Dat is immers het levende bewijs van de werkelijke duurzaamheid! Binnen de pilotgroep Geef ze de Vijf!! proberen we met deze aanpak een goede productie met een lange levensduur te combineren. Daarvoor gebruiken we de stierenlijst van de niet-commerciële onafhankelijke organisatie NVO-veeverbetering. Die fungeert als ‘waakhond’ om in het belang van de Nederlandse melkveehouders de ongewenste commerciële invloeden zoveel mogelijk te beperken. Het resultaat is dat er stieren komen bovendrijven die commercieel niet interessant zijn maar voor de praktijk zeer waardevol kunnen zijn. In het kennisplatform levensduurverlenging wordt aan de hand van voorbeelden uitgelegd hoe je de cijfers van de NVO-veeverbetering kunt gebruiken.

Abonnees van het Kennisplatform voor levensduurverlenging kunnen meer over fokkerij en stierkeuze leren in hoofdstuk 5.2 Fokkerij en slectie. Ben je nog geen abonnee en wil je meer weten, registreer je dan op ons Kennis- en informatieplatform.

Meer "onderzoek en praktijk"