Erfbetreders motiveren voor levensduurverlenging

Als we levensduur hoog op de agenda van de melkveehouders willen krijgen, dan moeten we daar de erfbetreders bij betrekken. De levensduur wordt immers door hen via de adviezen en producten direct of indirect beïnvloed. En bovendien draagt het samen optrekken bij aan de motivatie bij zowel de melkveehouders als de erfbetreders om er werk van te maken. En het belang van een langere levensduur valt niet te onderschatten. Een beter inkomen, meer gezondheid en welzijn, een efficiënter gebruik van voeders, minder methaan, CO2 en mineralen. En laten we niet vergeten de toenemende maatschappelijk druk die steeds merkbaarder wordt.
Uit een motivatie-onderzoek in 2017/2018 en het project Geef-ze-de-vijf! in 2020/2022 bleek er behoefte aan een gezamenlijke visie op levensduurverlenging van melkveehouders en erfbetreders. Omdat het anders moeilijk wordt om in de samenwerking vooruitgang te boeken. Daarom willen melkveehouders graag dat de erfbetreders meer kennis en vaardigheden krijgen om de levensduur te verlengen zodat ze de boeren gericht kunnen ondersteunen. Willen ze dat om kunnen zetten in concrete adviezen en producten dan moeten ze ook steun krijgen vanuit hun eigen organisaties.

Om dit handen en voeten te geven zijn Valacon en VKON in het kader van de Duurzame Zuivelketen een project gestart voor een verantwoorde levensduurverlenging. In de eerste fase van het project willen we aan de hand van gesprekken met de organisaties als voerleveranciers, fokkerijorganisaties, dierenartsenpraktijken, nagaan of zij ook het belang ervan inzien en er ook daadwerkelijk werk van willen maken.
In de tweede fase, als we voldoende draagvlak hebben vanuit de organisaties, en daar twijfelen we niet aan, gaan we met de erfbetreders zelf, de mensen in het veld, aan de slag om hun kennis over levensduur te vergroten en handvatten aan te reiken om melkveehouders gericht te kunnen ondersteunen. Gezamenlijk hebben we de opdracht om levensduur hoog op de agenda van de melkveehouders te krijgen. Het is aan de erfbetreders om zich daarbij in de markt te onderscheiden met hun producten en diensten.

Duurzame Zuivelketen is een Themagroep van ZuivelNL, de ketenorganisatie van de zuivelsector. ZuivelNL financiert de Duurzame Zuivelketen en verzorgt het programmamanagement.

Volg ons op facebook (valaconvof) en onze nieuwsbrief (inschrijven op de website) om op de hoogte te blijven.

Meer "onderzoek en praktijk"