Droogstand: geen onderbreking, maar de kern van de cyclus.

Het management in de droogstand staat in het onderzoek al vele jaren op de agenda. Toch zijn de problemen in de praktijk nog geen verleden tijd. Integendeel, ze doen zich nog dagelijks voor. Een belangrijke reden is dat de droogstand wordt gezien als een soort onderbreking, een rustperiode in de productiecyclus. En dat is zeer onterecht aangezien 50% tot 70% van de problemen tijdens en na afkalven gerelateerd is aan de droogstand, waarbij conditie en conditieverval vaak de oorzaak zijn. Maar ook te weinig bewegen en het ontbreken van een toegesneden droogstandsrantsoen zijn belangrijke oorzaken. Als een koe makkelijk en met de juiste conditie afkalft start ze doorgaans goed op en is het een zaak van goed voeren en dan komt de melk vanzelf. Het conditie-management in de late lactatie en in de droogstand zijn de aspecten die juist vakbekwaamheid vragen. Het besef dat een goede droogstand de sleutel is voor een gezonde productiecyclus vraagt ​​bewustwording.

Abonnees van het Kennisplatform voor levensduurverlenging kunnen daar veel meer over lezen in hoofdstuk 4.1: Droogzetten en droogstand. Met veel aandachtspunten en tips. Ben je nog geen abonnee en wil je meer weten over alles rond levensduurverlenging? Registreer je dan op ons Kennis- en informatieplatform.

 

Meer "onderzoek en praktijk"