Levenssaldo koeien Gzd5! verder omhoog.

De 30 melkveehouders in de pilotgroep Geef-ze-de-vijf! hebben in 2020 het levenssaldo van hun koeien met gemiddeld 314 euro weten te verhogen en die van de afgevoerde koeien met 356 euro. Dat betekent dat de koeien door de langere levensduur steeds economischer zijn geworden. Het levenssaldo is het netto resultaat van alle kosten en baten van een koe in haar leven, dus vanaf de geboorte tot op dit moment, of het moment waarop ze wordt afgevoerd. Te berekenen per individuele koe of groepen koeien. Dat betekent dat met het ouder worden van de veestapel meer aan de koeien wordt verdiend. Naast het hogere levenssaldo sloten ze 2020 af opnieuw met een bovengemiddelde levensduur van hun veestapel en met een mooie reeks 100-tonners en sterkoeien. “Invloed van de pilot is zeker aanwezig en volgend jaar zetten we in op 15% insteek”, aldus een van de deelnemers. De laagdrempelig aanpak waarbij niet de techniek maar (de motivatie van) de melkveehouder centraal staat, lijkt te werken. Omdat de economische voordelen van levensduurverlenging een van de belangrijkste factoren is voor de “externe” motivatie, gaan we daar in 2021 extra aandacht aan besteden. Wil je het volgen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief (onderaan op de webpagina) of volg ons op facebook valaconbv.

Abonnees van het Kennisplatform voor levensduurverlenging kunnen nu al meer over de economie van de levensduur lezen in hoofdstuk 2: Duurzaamheid, economie en arbeid. Ben je nog geen abonnee en wil je meer weten, registreer je dan op ons Kennis- en informatieplatform.

Meer "onderzoek en praktijk"