Tweelingkalveren bij hittestress

Hittestress is zeer nadelig voor de vruchtbaarheid en vergroot de kans op tweelingen. Het aandeel tweelingen bij de Holsteins is de afgelopen 25 jaar verdriedubbeld. Een koe kan ernstig te lijden hebben van een tweelinggeboorte. De oorzaak van hittestress ligt in een combinatie van een hoge (fysiologische) warmteproductie door de koe en te weinig warmteafvoer door verdamping van lichaamsvocht. Een hoogproductieve koe produceert 2 tot 3 keer zoveel warmte als een droogstaande koe en tot 19 keer zoveel als een mens. Omdat hittestress aanzienlijke gevolgen kan hebben voor de vorming van eicellen, de kwaliteit en ontwikkeling van het embryo, kan dat ook meer tweelingen geven.

Voorkomen van tweelingen is lastig maar niet onmogelijk, rekening houden met alle factoren die tweelinggeboortes bevorderen is niet eenvoudig, en aangezien het nauw samenhangt met het optreden van hittestress is de beste maatregelen voorkomen van hittestress. Voor abonnees van het kennisplatform: In hoofdstuk Melkvee paragraaf 4.10 Huisvesting en klimaat vind je meer informatie over hittestress en wat je ertegen kunt doen.

Wil je ook een abonnement op het Kennis- en informatieplatform voor levensduur klik dan hier Geefzedevijf.nl

Meer "onderzoek en praktijk"