Houdt koeien langer aan!

Het blijft onderzoekers sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw bezig houden: wat is de economisch optimale levensduur? Die blijkt 8 tot 9 jaar te zijn. De genetische verbeteringen hebben daar nauwelijks invloed op. In een recent onderzoek (Missfeldt et al., 2015) werd ook rekening gehouden met verschillende percentages gedwongen afvoer en werd de genetische verbetering in productie in de berekeningen meegenomen. Opnieuw was de conclusie dat de economisch optimale gebruiksduur tussen 9 tot 12 jaar ligt. Koeien nog langer aanhouden dan het economisch optimum beïnvloedt het resultaat nauwelijks. Een koe die de 100 ton gaat halen op latere leeftijd hoeft dus helemaal niet economisch nadelig te zijn. Dat komt onder meer omdat er in elke volgende lactatie steeds minder koeien zijn en dus is de lagere productie van die koeien nauwelijks van invloed op het geheel. Bovendien zijn de kosten per kg melk het laagst. Uit economische overwegingen is er geen reden een koe af te voeren zolang ze nog een lactatie mee kan.

De gouden regel voor levensduur: Voer nooit een koe af waarvan je denkt dat ze de volgende lactatie nog mee kan.

Meer informatie over het managen van de levensduur en de economie van levensduur kun je vinden op ons kennis- en informatieplatform Geef ze de Vijf!

Meer "onderzoek en praktijk"