Ongestraft naar een langere tussenkalftijd?

Er bestaat bij veel melkveehouders huiver om de tussenkalftijd te verlengen. Onderzoekers hebben ook altijd geroepen dat elke dag langer de melkveehouder geld kost. Geheel onterecht als je alle effecten van een langere TKT meerekent. Recent is onderzoek gedaan naar de gevolgen voor de productie. Uit dat onderzoek is gebleken dat het uitstellen van de eerste inseminatie van 50 naar 125 dagen of naar 200 dagen, geen effect heeft op de melkproductie en de FPCM-productie in de eerste 305 dagen na afkalven. Bij zowel de vaarzen als de meerkalfs koeien. Later insemineren had geen effect op melkproductie per dag TKT bij vaarzen (inclusief droogstandsdagen). Meerkalfs koeien hadden een wat lagere FPCM per dag TKT bij insemineren op 200 dagen dan bij insemineren op 50 dagen en ze hadden een ruimere conditie in de laatste 3 maanden voor droogzetten en de eerste 6 weken van de volgende lactatie.

Als de productie wordt gemeten per dag TKT dan heeft een langere TKT in verhouding minder droogstandsdagen. Een iets lagere productie per TKT bij later insemineren hoeft dus niet direct een probleem te zijn, zeker niet als je de positieve effecten van minder afkalvingen op de gezondheid en levensduur meerekent. De lagere melkproductie bij droogzetten als gevolg van het later insemineren vermindert de risico’s voor de uiergezondheid maar verhoogt de kans op een wat ruimere conditie bij droogzetten en in het begin van de volgende lactatie. Met goed management in de periode rond droogzetten en voldoende beweging/uitloop tijdens de droogstand hoeft dat geen probleem te zijn.

Blijft de productie gelijk, dan is dat een economisch voordeel. Daarnaast zijn er bij een verlengde TKT minder inseminaties nodig en zijn de gezondheidskosten en voerkosten gemiddeld lager. Bovendien is er minder werk te doen rond afkalven en worden minder overbodige kalveren geboren. Bij een verlenging van de TKT met 80 dagen maar liefst 20% minder.

Voor de praktijk kan fokken op persistentie een positieve bijdrage leveren aan behoud of verbetering van de productie bij uitstellen van de inseminatie. Indicatoren in de vroege lactatie zoals de hoogte van de piekproductie, het verloop van de conditie en gewicht en het terugvallen van de productie (mate van persistentie) kunnen gebruikt worden om in te schatten wanneer een koe het best geïnsemineerd kan worden. Op die manier hoeft een verlengde TKT geen nadelen op te leveren, alleen maar voordelen.

Op het Kennisplatform Levensduur hebben we in het hoofdstuk Melkvee 4.8 Reproductie en vruchtbaarheid nog meer praktische informatie over zaken als persistentie, conditiebeheersing, gezondheid en levensduur. De essentiële zaken met aandachtspunten en tips. Ben je nog geen lid, wordt het dan voor minder dan 1 euro per week om er je voordeel mee te doen. Meld je hier aan.

Meer "onderzoek en praktijk"