Pilot ‘Geef ze de vijf!’ scoort opnieuw bovengemiddeld.

Voor het tweede achtereenvolgende jaar zijn de levensduurcijfers van de pilotgroep Geef ze de Vijf! bovengemiddeld toegenomen. Lag de gemiddelde leeftijd van de veestapel van de groep in 2019 nog 2 maanden boven het landelijk gemiddelde, in 2020 is dat gestegen tot 4 maanden. De afvoerleeftijd lag in 2019 nog 5 maanden boven het landelijk gemiddelde, in 2020 ligt hij er 6 maanden boven.

De pilotgroep

De pilotgroep Geef ze de Vijf! startte in 2018 op initiatief van Valacon en wordt mede gefinancierd door Royal Bel Leerdammer in het kader van het project Duurzame Zuivelketen. De groep heeft 30 deelnemende bedrijven verspreid over het werkgebied. Het doel is een gemiddelde leeftijd van de veestapel om economisch redenen flink te verlengen. De project heeft een doorlooptijd van 4 jaar.

Kijk voor meer informatie 20201101 resultaten 2019-2020 Gzd5

Meer "onderzoek en praktijk"