De jongveeopfok begint al voor de geboorte

Uit recente onderzoeken is weer eens duidelijk gebleken hoe we kalveren een betere kans kunnen bieden op een lange productieve levensduur. Het begint al tijdens de dracht. De voeding en mineralenvoorziening tijdens de dracht, hittestress tijdens de droogstand, de omstandigheden tijdens en na de geboorte, de biestvoorziening (hoeveelheid, tijd en kwaliteit), het klimaat etc. Kalveren waarvan de moeder tijdens de droogstand geleden heeft onder hittestress blijven lichter, groeien minder snel, kalven later af, geven in de eerste lactatie minder melk en gaan gemiddeld minder lang mee. Onderzoekers vonden dat de opbouw van de immuniteit direct na de geboorte minder goed was. De beste overlevingskansen hebben kalveren die goed ontwikkeld en zonder hulp geboren worden. Zodra hulp geboden moet worden en/of het kalf minder goed ontwikkeld is, nemen de levensduurkansen af. Net als bij tweelingkalveren.
Direct na de geboorte is de biest de meest bepalende factor. Uit een recente analyse van een zeer groot aantal studies blijkt opnieuw hoe groot de invloed kan zijn en hoe belangrijk een goede biestkwaliteit is, in combinatie met snelle biestverstrekking, voor de opbouw van immuniteit. Een kwestie van “leven of dood” als het gaat om een lange levensduur.
Wat langer na de geboorte spelen de omstandigheden een belangrijke rol zoals het stalklimaat. Zo kunnen longaandoeningen (hoesten) een groot effect hebben op de verdere ontwikkeling en de levensduur. De kans om vroegtijdig te sterven of vervroegd te worden afgevoerd kan met een factor 2 tot 3 toenemen.
Met een langere levensduur zijn minder kalveren nodig en kan strenger geselecteerd worden. De omstandigheden voor, tijdens en na de geboorte kunnen gebruikt worden bij de selectie van kalveren. Dat is makkelijk te registreren, zoals bijvoorbeeld met een lijstje dat in de stal hangt, waarmee de selectie makkelijker wordt. En let wel, de genetische vooruitgang die je denkt te boeken met een stier, smelt als sneeuw voor de zon als het kalf voor, tijdens of na de geboorte te lijden heeft gehad onder de omstandigheden.

Wil je meer weten, kijk dan op het Kennisplatform voor Levensduur. Daar staan veel aandachtspunten en tips voor onder meer een gezonde, succesvolle jongveeopfok. Ben je nog geen lid, abonneer je dan voor 30 euro per jaar. Een investering die zich ruimschoots uitbetaalt.

Meer "onderzoek en praktijk"