Kamphof: “Een goede jongvee-opfok maakt het verschil”.

Op de bedrijven die deelnemen aan de pilot Geef ze de Vijf! gebeurt van alles om de levensduur te verbeteren. Er worden successen en succesjes geboekt. Soms door eenvoudige, vaak voor de hand liggende aanpassingen, soms door een andere bedrijfsstrategie en soms door verregaande aanpassingen. Ze zijn allemaal even belangrijk en daarom willen de deelnemers ze met iedereen delen die met levensduurverlenging aan de slag wil.

Succes met een betere jongveeopfok Bij Harrie Kamphof Lees hier verder …

Meer "onderzoek en praktijk"