Hoe snel naar een langere levensduur?

Deelnemers aan het project Geef ze de Vijf! hebben doelen gesteld voor de levensduur. Hoe lang doen ze erover om die te bereiken? Het snel verlaag je bijvoorbeeld de insteek van 37% dat 25%? Een verlenging van de productieve levensduur bij afvoer van 2.08 j.m naar 4.00 j.m, een verlenging dus met 16 maanden. De snelheid waarmee dat gaat is afhankelijk van de achterliggende oorzaken van de gedwongen afvoer en hoe snel die kunnen worden aangepakt. Als een probleem zijn oorzaak vindt in de opfok en dat probleem doet zich meestal voor in de derde lactatie, dan duurt het al snel 5 jaar voordat het zichtbaar wordt. Als het gaat om iets dat je met de fokkerij moet zien te verbeteren dan kan het nog langer duren. Ligt het vooral bij de bedrijfsvoering, dan kan het veel sneller gaan. De basis voor de aanpak is een bedrijfsanalyse waaruit moet blijken waar de aangrijpingspunten voor verbetering liggen.

Meer informatie over een doelgerichte aanpak is te vinden op het kennis- en informatieplatform.

Meer "onderzoek en praktijk"