Gaan we het wel redden met het eenzijdige stieraanbod?

Door de fokkerij overal in de wereld wordt steeds vaker dezelfde genetica gebruikt. In fokkerijtermen: de genetische diversiteit holt achteruit, de verwantschap neemt verontrustend toe en dat maakt koeien kwetsbaarder.
Die toenemende eenzijdigheid is ook opgemerkt door de Triple-A analisten die in het veld steeds meer van bepaalde typen koeien zien en steeds minder van andere typen. Daarom hebben enkele betrokken fokkerijdeskundigen sinds een aantal jaren analyses gemaakt van de Triple-A codes van stieren wereldwijd. En sinds een aantal jaren is ook daarmee vast komen te staan dat het aanbod aan stieren steeds eenzijdiger wordt. Dat is ongewenst omdat op die manier bepaalde kwaliteiten uit de veestapel worden gefokt. Kwaliteiten die hard nodig zijn om probleemloos en duurzaam te kunnen produceren.

Het aantal stieren met de kwaliteiten 156 (Dairy, Smooth, Style) neemt al jarenlang af terwijl steeds meer koeien die code nodig hebben om bovengemiddelde dochters te krijgen. De tegenpool 234 (Tall, Open, Strong) neemt daarentegen steeds meer toe. Intussen heeft al meer dan 75% van de stieren deze code. De afname van de code 156 zet nog steeds door waardoor de kwaliteit Melktype (Dairy) aan het verdwijnen is terwijl we nog steeds fokken op melkproductie. Hoe kan een koe met een hoge productie dat, zonder daarvoor de juiste kwaliteiten te hebben, op een gezonde manier volhouden? Zoals de analisten zeggen: vorm en functie gaan niet meer gelijk op en dat zal zich wreken en gaat ten koste van het economisch rendement van de bedrijven. Het is de verantwoordelijkheid van de fokkerij om daar verbetering in te brengen. Maar tot nog toe wijst niets errop dat het ook gebeurt.

Als lid van het Kennisplatform voor Levensduurverlenging kun je in hoofdstuk 5.4. Naar een goed gebouwde functionele koe daarover (veel) meer lezen en krijg je aandachtspunten en tips voor het fokken. Daar vind je ook de gratis handleiding voor de Triple-A methode. Wil je ook verantwoord fokken voor een langere levensduur registreer je dan voor minder dan €1,- per week op ons Kennis- en informatieplatform.

Meer "onderzoek en praktijk"