Sproeien of vernevelen

Sproeien en vernevelen kunnen de hittestress verminderen maar de effectiviteit is verschillend.

Het principe van verkoeling is gebaseerd op de verdamping van lichaamsvocht van de koe. Verdamping onttrekt warmte en geeft dus verkoeling. Bij warm weer kan een koe onvoldoende vocht verdampen om effectief af te kunnen koelen. Door lucht over de koe te blazen wordt vocht sneller afgevoerd en wordt meer warmte aan de koe onttrokken. Door besproeien of vernevelen kan dat effect versterkt worden. Maar hoe effectief dat is wordt bepaald door de combinatie van luchtvochtigheid, luchttemperatuur en luchtsnelheid. Op het kennisplatform levensduurverlenging beschrijven we in een verdiepingspagina meer in detail hoe het werkt en geven we veel tips voor het verbeteren van het klimaat om hittestress te voorkomen, zoals over de voeding tijdens warme dagen.

Op het Kennisplatform voor Levensduurverlenging kun je als abonnee in hoofdstuk 4.10 Huisvesting en klimaat  daarover (veel) meer lezen en krijg je aandachtspunten en tips voor een beter stalklimaat. Wil je ook naar een aantrekkelijke combinatie van levensduur en productie en ben je nog geen abonnee, registreer je dan op ons Kennis- en informatieplatform. Voor minder dan €1,- per week heb je alle kennis bij de hand voor een langere levensduur en een beter inkomen.

Meer "onderzoek en praktijk"