Weideprovincies koplopers levensduur

De gemiddelde levensduur van de koeien op de melkveebedrijven in de weideprovincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland ligt opnieuw ruim boven het Nederlands gemiddelde. Dat is al zo sinds de gegevens beschikbaar zijn in 2008. De correlatie met de productie is negatief, met andere woorden hoe hoger de provincie scoort voor levensduur hoe lager ze scoort voor productie. Maar desondanks tikt de levensduur harder door in de levensproductie want die is in de weideprovincies ook het hoogst. Het verschil met de “maisprovincies” kan oplopen tot wel 25% of meer. De discussie gaat altijd over de rol van het weiden, van het meer of minder mais voeren, weiden van het jongvee etc. Maar de verschillen blijken vooral te maken te hebben met de spanning tussen een hoge productie en de levensduur. Die gaan namelijk moeilijk samen. In de verdieping over die spanning gaan we ook dieper in op deze verschillen tussen de provincies. Zie bericht hiernaast.

Abonnees van het Kennisplatform voor levensduurverlenging kunnen meer over de spanning tussen productie en levensduur leren in hoofdstuk 1: levensduur managen en hoofdstuk 5.2 Fokkerijstrategie en stierkeuze. Ben je nog geen abonnee en wil je meer weten, registreer je dan op ons Kennis- en informatieplatform.

Meer "onderzoek en praktijk"