Joost van de Anker: “Fokken is wezenlijk voor de levensduur”

Als je serieus aan levensduur wilt werken en de opfokkosten omlaag wilt brengen, dan moet je zo min mogelijk jongvee aanhouden. Het is een van de belangrijkste economische voordelen. Maar Joost kon als fokker zijn jongvee altijd goed verkopen en dat vertekende het beeld van de rest van de veestapel die intussen wel ouder werd. Het voorstel was om er een aparte economische tak van te maken en de vaarzen voor de verkoop niet mee te tellen voor de levensduur. Maar hij maakte toch de keuze om drastisch te snoeien in het jongvee. Lees hier zijn verhaal.
Op het Kennisplatform voor Levensduurverlenging kun je als abonnee daar nog (veel) meer over lezen over de fokkerij en levensduur. Wordt daarom lid van ons Kennis- en informatieplatform. Voor minder dan €1,- per week heb je alle kennis bij de hand voor een langere levensduur en een beter inkomen.

 

Meer "onderzoek en praktijk"