De voerefficiëntie: optimaliseren van de bedrijfsvoering brengt resultaat

De laatste tijd staat de voerefficiëntie volop in de belangstelling. Een goede voerefficiëntie kan de voerkosten verminderen en efficiënter omgaan met de mineralen levert ook nog eens minder mest en methaan op. Reden genoeg voor verbetering waar mogelijk. Vaak wordt dan aan de fokkerij gedacht en dat het daarbij gaat om een hogere productie, maar dat is maar het halve verhaal. Onderzoeken laten zien dat we toch een beetje voorzichtig moeten zijn en niet blind moeten varen op de voerefficiëntie-kengetallen en fokkerijbeloftes. Het gaat om veel meer: de fokkerij, de bedrijfsvoering en de stal, waarbij de laatste twee de meeste aangrijpingspunten en zekerheden bieden, zeker op de kortere termijn. De enige manier om snel te reageren op de stijgende voerkosten.

Wil je meer lezen over hoe je de voerefficiëntie al direct kunt beïnvloeden en dat met behoud van gezondheid en levensduur? Wordt dan lid van het Kennis- en informatieplatform voor levensduurverlenging en je hebt de beschikking over veel meer praktische informatie. Voor minder dan €1,- per week heb je alle kennis bij de hand om succesvol de levensduur van je koeien te verlengen en voor een beter saldo.

Meer "onderzoek en praktijk"