In het veld speelt vaak van alles. Ook zaken die direct of indirect raken aan levensduurverlenging zoals nieuwe inzichten, nieuwe producten, gebeurtenissen op de bedrijven enzovoort. Daarover berichten wij in deze rubriek als wij denken dat ze kunnen bijdragen aan ons doel levensduurverlenging in het belang van de Nederlandse melkveehouders.

De opgedane praktijkervaringen worden verwerkt in het Kennisplatform Levensduurverlenging en onderbouwd met relevante (wetenschappelijke) kennis. Het platform dient als bron van informatie voor melkveehouders die aan de slag willen met bedrijfsoptimalisatie en levensduurverlenging.

Persistentie niet altijd gunstig

Persistentie wordt gezien als een belangrijk kenmerk voor levensduur. De fokwaarde voor levensduur en die voor persistentie zijn positief gecorreleerd. Maar de correlatie is niet echt heel sterk omdat andere…
Lees verder

Kalveren harder voeren?

Uit onderzoek (Kristian Ellingsen et. al, 2015) is gebleken dat kalveren zonder problemen meer melk op kunnen nemen dan gedacht. De huidige norm voor een opname per dag van 10%…
Lees verder

Tweelingkalveren bij hittestress

Hittestress is zeer nadelig voor de vruchtbaarheid en vergroot de kans op tweelingen. Het aandeel tweelingen bij de Holsteins is de afgelopen 25 jaar verdriedubbeld. Een koe kan ernstig te…
Lees verder

Houdt koeien langer aan!

Het blijft onderzoekers sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw bezig houden: wat is de economisch optimale levensduur? Die blijkt 8 tot 9 jaar te zijn. De genetische verbeteringen…
Lees verder

Elke vaars is er een teveel

Als de levensduur toeneemt zijn minder vaarzen nodig.Omdat jongvee opfokken veel geld kost, in de meeste gevallen meer dan ze bij verkoop opleveren, en omdat ze fosfaatruimte innemen en extra…
Lees verder